فرسوده پای خود را چشمم به راه دور

تا حرف من پذیرد آخر که: زندگی

رنگ خیال بر رخ تصویر خواب بود 

دل را به رنج هجر سپردم ولی چه سود

پایان شام شکوه­ام

صبح عتاب بود چشمم نخورد

آب از این عمر پر شکست

این خانه را تمامی پی روی آب بود. 

پایم خلیده خار بیابان

جز با گلوی خشک نکوبیده­ام به راه

لیکن کسی ز راه مددکاری

دستم اگر گرفت فریب سراب بود 

آبادی­ام ملول شد از صحبت زوال

بانگ سرور در دلم افسرد کز نخست

تصویر جغد زیب تن این خراب بود. 

سهراب سپهری

/ 0 نظر / 4 بازدید