مثل اینه که بخوای از کف رودخونه یه چیزایی رو برداری و بیاری بالا. کار خیلی سختی نیست، حتی از بیرون آب هم دیده می­شن، اما برای اینکه درشون بیاری باید بری زیر آب، اون وقت آب تمام مجرای تنفسی ات رو می گیره، احساس خفگی می کنی. خفه بشی یا نه مهم نیست. بیرون آب ایستادم و تماشا می کنم، برم؟ نرم؟ برم؟ نرم؟...

یا شاید هم مثل اینه که مغزتو باز کردی و داری جراحی می کنی، خودت. بعد یه چیزایی رو می بینی که اون پشت مشتا قایم شدن اما اینقدر گنده هستن که نمی تونن خودشونو از دید تو مخفی کنن. دونه دونه با درد زیاد می کشی شون بیرون. درد زیاده گریه ات می گیره، ناله می کنی، اما می خوای دقیقا ببینی شون.

یا شاید کمی فجیع تر. فرض کن آسکاریس گرفتی. یه کرم گنده توی دستگاه گوارشت زندگی می کنه که هم تو رو عذاب می ده هم خودشو. می خواد بیاد بیرون از دهنت. فک کن چقدر وحشتناک! برای اینکه این صحنه فجیع رو نبینی همه اش قورتش می دی بره پایین. اما چاره ای نیست، بالاخره که چی؟

همه اش برمی گردی به اون چیزهایی فکر می کنی که نباید، همه اش همه اش همه اش... مطمئنی که به کف رودخونه، به سلول های مغزت، به تمام سیستم گوارشی ات بدجور چسبیده بیرون نمیاد. نمی تونی نادیده اش بگیری. هست، محکم و استوار و مدام خودشو بهت نشون می ده، اگه تو بیداری بهش محل ندی توی خواب. هست، هست، هست، همیشه، تا ابد...

وقتی به این فکر می کنی که خودت پرتش کردی تو رودخونه، توی مغزت، توی معده ات و فکر کردی اینطوری از شرش خلاص می شی، نمی دونم چی بهت بگم. خود کرده را تدبیر نیست. کاش می شد تقصیرو انداخت گردن یکی دیگه..

یک دفعه چشمامو باز می کنم.چند لحظه با بهت و گیجی به بالای سرم خیره می شم، بعد کم کم می فهمم که همه اش خواب بوده و دنیا سر جاشه. نفس راحتی می کشم و به پهلوی راستم می گردم. نوری که از پشت پرده میاد داخل نشون می ده که احتمالا ساعت 9 شده. صبح دل انگیز بهاری. به دیوار رو به رو خیره می شم. واقعا خدا رو شکر که خواب بود. چه خواب طولانی ای هم بود. کم کم داشت باورم می شد. دستم رو آروم روی موهام و صورتم می کشم و روی گونه متوقف می شم. آره خودمم، همون آیلر آشنای قدیمی. همه چیز سر جاشه هیچ اتفاقی نیفتاده. خدا رو شکر! با خرسندی چشم هام رو روی هم می ذارم.

سر و صدای بلندی میاد. دوباره چشمامو باز می کنم. همه چیز برگشته سر جاش..

 

/ 0 نظر / 4 بازدید