همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد

وقتی یاد آن روزهای خوشی که بی دغدغه لاست می دیدم می افتم بی اختیار اشک توی چشم  هایم حلقه می زند. در کمتر از دو ماه چقدر همه چیز عوض شد. انگار هزار سال گذشته..

ده سال است که هر چند شب یک بار خواب جنگ می بینم. توی هر دوره ای که بحث حمله آمریکا جدی تر می شد، از خواب و خوراک می افتادم و قدر لحظات آرام زندگی ام را بیشتر می دانستم. شش سال است که هر بار نظامی های آمریکا را نشان داده که توی خیابان های بغداد راه می روند یا به خانه مردم بی دفاع می ریزند مو به تنم سیخ شده و نفسم به شماره افتاده. ده سال است که ترس درجه یک زندگی ام دیدن از نزدیک این صحنه ها بوده. چقدر راحت و غیرمنتظره رنگ دنیا عوض می شود.

رفتم قوچان و توی آن خیابان های امن کودکی قدم زدم. مقابل جایی رفتم که زمانی خانه قشنگمان بود با حیاط وسیع پرگل و سقف شیروانی اش. حالا به جایش چند تا آپارتمان بی قواره رفته بود بالا. محل سابق در خانه را از درخت رو به رویی تشخیص دادم. رفتم زیرش. می دانی بعضی وقت ها آرزو می کنی کاش دنیا ثابت می ماند و آدم ها ثابت می ماندند و تو ثابت می ماندی توی همان دنیای امن ٨ سالگی. رفتم زیر درختی که عصرهای زیادی که دم در منتظر مامان می ایستادم بهش خیره می شدم و تک تک شاخه ها و برگ هایش را با دقت نگاه می کردم. به برگ هایش دست کشیدم. همانجا بود، به همان شکل دقیقا. من رفته بودم و خانه خراب شده بود و همسایه ها عوض شده بودند اما آن درخت همانجا بود. کاش این تابستان هم از حیاط آن خانه سر و صدای بچه هایی که آب بازی می کنند به گوش می رسید. این تابستان چرا اینقدر ساکت است؟ خیلی مشکوک ساکت است. انگار هر لحظه ممکن است دهانش را باز کند و جیغ بکشد. خانه حیاط ندارد، تابستان امسال صدا ندارد، شلنگ آب ندارد، روح ندارد. تابستان امسال زیادی قرمز است. تابستان امسال زیادی ساکت است. تابستان امسال همه منتظرند، همه نفس هایشان را حبس کرده اند. بچه ای که هنوز به دنیا نیامده از تلخی سرفه می کند.

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
sun

سلام . امیدوارم که همیشه موفق باشید دوست شما دعوت کنم به سایه بانه خودم ، جایی که هم احساس هست و هم شعر امیدوارم که دعوت منو قبول کنید که دوست داشتید منو لینک کنید تا از حضور شما همیشه بهر مند باشم sun http://sun1360.persianblog.ir/

مهشید

اي شب ِ تشنه! خدا کجاست؟ تو روز ِ ديگرگونه‌اي به رنگي ديگر که با تو در آفرينش ِ تو بي‌دادي رفته است: تو زنگي‌ي ِ زماني.

هلیا

این ترسی را که می گویی می فهمم ولی باید زندگی کرد حتی زیر بارش آتش