از نظریات باب روز بپرهیز. شانه خالی کردن از زیر شخصیت فردی خود وسوسه­انگیز است! خود را به دست شور و شوق عمومی سپردن وسوسه­انگیز است! ایمان آوردن وسوسه­انگیز است، چون آسان است و چون بسیار راحت­بخش است! کاش بتوانی در برابر این وسوسه­ها مقاومت کنی!... کار آسانی نیست. هرچه خط سیر مبهم­تر و آشفته­تر بنماید انسان آماده­تر می­شود که برای رهایی از آشفتگی، مسلک ساخته و پرداخته­ای را، مسلک آرام­بخش و هدایت­کننده­ای را بپذیرد. هر پاسخ تقریبا موجه به مسایلی که برایش مطرح بوده و خودش به تنهایی نمی­توانسته است آنها را بگشاید چون پناهگاهی در نظرش جلوه می­کند، خاصه اگر قاطبه مردم با یقین خود به آن اعتبار ببخشند. خطر اساسی! مقاومت کن، فریب شعارها را نخور! نگذار وابسته شوی! نگرانی­های تردید بهتر است از آسایش فکری تن­پرورانه­ای که صاحبان مسلک به پیروان عرضه می­دارند! تنها و کورمال­کورمال در تاریکی پیش رفتن البته خوشایند نیست، ولی باز خسارتش کمتر است. کورسوی چراغ دیگران را مطیعانه دنبال کردن بدترین کار است. بهوش باش! کاش در این مورد، خاطره پدر برایت سرمشق باشد! کاش زندگی او که در تنهایی گذشت و اندیشه ناآرام او که هرگز به جایی متکی نشد برایت نمونه­ای از صداقت با خود و وسواس درستکاری و نیروی درونی و علو روح باشد.

 

خانواده تیبو- روژه مارتن دوگار

/ 4 نظر / 6 بازدید
لیلی

آهنگ وبلاگت از کجاست؟ دوستش میدارم!

[شوخی]

[گل]

salaam aaylar jaan, maryam abazari am, age yadet bashe, khoshhal shodam dobare webloget o khundam, che khabara?