در زندگی سال هایی هست که در آن دگرگونی پوشیده ای در عمق وجود هر کسی صورت می بندد؛ در این مرحله جان و تن بیش از هر زمانی دستخوش ضربات بیرون است؛ اندوهی مبهم، نوعی سیری از هر چیز، نوعی وارستگی از هر چه کرده ایم و عجز از آنکه ببینیم باز چه کار دیگری می توان کرد، جان را می خورد. در سال هایی که چنین بحران هایی در می گیرد بیشتر کسان پایبند وظایف خانگی خویشند: و این خود تامینی برای آنهاست، هرچند که در حقیقت آزاداندیشی لازم برای قضاوت درباره خویش، برای جهت یابی و پایه گذاری یک زندگی نیرومند تازه را، از آنها می گیرد. چه غم های نهفته، چه بیزاری های تلخ!... ولی برو! برو! از این همه باید درگذری... همچون اسبی که سر پا خوابیده است و باز میان دو مالبند خود خسته و کوفته پیش می رود، شخص را وظیفه ناگزیر و تشویش خانواده ای که مسوول آن است نگه می دارد. –ولی کسی که کاملا آزاد است چیزی ندارد که در این ساعت نیستی نگهدار او باشد و مجبورش کند که پیش برود. خودش قدم برمی دارد، اما نمی داند کجا می رود. نیروهایش پوسیده و ادراکش تیره گشته است. بدا به حال او اگر در همین لحظه که چرت می زند غرش رعد او را در رفتار خواب زده اش متوقف کند! یکباره از پا می افتد...

 

ژان کریستف- رومن رولان

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمیرا

کنار ژان کریستف comment گذاشتن اون هم برای کسی که آدم رو به کسی مثل پان معرفی کرده؛ خوب...کمی جسارته. فقط خواستم بگم این آهنگ وبلاگت محشره. یعنی از دیروز 100 بار گوش کردم.مرسی[ماچ]