اگه از من بپرسید شخصیت تلویزیونی محبوبت کیه، بدون تردید می گم شکور. به خصوص وقتی با دشمن فرضی اش جر و بحث می کنه!! یعنی روحم شاد می شه هر شب. آفرین!

/ 2 نظر / 4 بازدید
آیلر

ای بابا مگه شما شمس العماره رو نمی بینید؟