همیشه فکر می کردم یک جوری زندگی خواهم کرد که هر موقع خواستم همان لحظه زندگی ام را بریزم توی یک کوله پشتی، بیندازم پشتم و بروم هر جایی که خواستم.

روزی که وحشت زده نشسته بودم توی آن خانه نو و وسایل تازه را شادی کنان می آوردند و می چیدند و کیف می کردند، هیچ کس نفهمید من چرا اینقدر بی موقع ناامید شده ام. همه انتظار داشتند که ذوق زده بسته ها را باز کنم و باهیجان بچینم توی قفسه ها. بار، بار، بار.. بارهای سنگین که بسته می شد به دست و پا و تمام وجودم.

دست هایم را آوردم جلوی صورتم. از بچگی هر موقع که مضطرب می شدم یا احساس گناه می کردم یا ناامیدی دست هایم را می آوردم جلوی صورتم و با دیدن دست های کوچکم احساس معصومیت می کردم و خودم را می بخشیدم و به خودم دلداری می دادم و آرام می شدم. این بار دست هایم کوچک بود اما صاحب یک عالم چیزهای مختلف بودم که دیگر هر جایی می خواستم بروم باید کشان کشان دنبال خودم می بردم. احساس گناه!

حتی هنوز هم وقتی به آن انبوه کارتن های بزرگ و کوچک نگاه می کنم که باید فکر کنم کجا جایشان بدهم، آنهایی که جا نمی شوند را توی خانه کی تلنبار کنم، چه جوری جمعشان کنم، چه جوری بازشان کنم و بچینمشان، حتی هنوز، می خواهم فرار کنم. همه را، همه همه را بیندازم پشت سرم و با همان کوله پشتی سیاه بزنم به کوه و بیابان. هیچ کس نداند که چه به سرم آمد. افسانه ای بشوم که سال های سال بعد وقتی مادربزرگ ها برای نوه هایشان تعریفش می کنند، آن بچه ها سر ذوق بیایند و تصمیم بگیرند وقتی بزرگ شدند بیایند پیدایم کنند و ببینند سرنوشتم چه شد.

خسته شده ام، خیلی خسته از این چیزی که قرار نبود بشوم اما شدم. هنوز وقتی حبیب می خواند "من مرد تنهای شبم"، یک چیزی ته دلم تلنگر می زند که "های زن تنهای شب، با این کوله بار چند کامیونی کجا می خواهی بروی؟"

/ 4 نظر / 6 بازدید
لیشام

تیک ایت ایزی... زندگی به طرز احمقانه ای همین است، آن چیزی پیش می آورد که به نظرمان قرار نبود باشد

محمد

بزرگان اينجوري زندگي مي‌كردند كه هنگام مرگ، چيز زيادي نداشتند كه از آنها بماند. از سوي ديگر هم جوري بايد زندگي كرد كه شرمسار و محتاج كسي نبود. اين نيازمند يك تعادل است كه شما از پسش بر مي‌آييد. ببخشيد وسط اين همه صحبتهاي متعالي و كمال‌گرايانه، يهو يك راه‌حل ظاهراً عاقلانه ارائه كردم. (اگر بشه اسمش را راه حل گذاشت!)

سمیرا

تو قشنگترین افسانه‌ای هستی که من تا الان میشناسم برای اینکه برای نوه‌ام تعریف کنم.