مثلا خیال می کردم که در چرخ و فلکی نشسته ام و می چرخم و می خواهم از آن پیاده شوم ولی اجازه ندارم. با بچه های خردسال زیادی در یک اتومبیل آتش نشانی و بر گرده قوها و سگ ها و گربه ها و خوک ها و گوزن هایی که پشتشان خالی بود و می شد بر آنها نشست دور می گشتم و می گشتم و می خواستم پیاده شوم و نمی توانستم. بچه های دیگر هم مثل من می خواستند پیاده شوند و گریه می کردند و نمی خواستند با اتومبیل آتش نشانی و این باغ وحش ساختگی دور بگردند ولی اجازه نداشتند از آن بیرون آیند زیرا پدر آسمانی کنار صاحب چرخ و فلک ایستاده بود و پیوسته به او پول می داد تا یک دور دیگر ادامه دهد و ما دعا می کردیم: "پدر آسمانی، می دانیم که تو پول خرد زیاد داری و می خواهی ما را سواری بدهی و دوست داری به ما ثابت کنی که زمین گرد است. از تو می خواهیم که در کیفت را ببندی و آن را در جیبت بگذاری و دستور بدهی: ایست، سواری بس است. آخر خط، چرخ و فلک تمام شد. همه پیاده شوند."

طبل حلبی-گونتر گراس

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
کلاغ دره های یوش

خیلی جالب بود. احساس کردم درست وضعیت من است یا شاید وضعیت ماست با همان عشقی که به ژدر آسمانی داریم به این تفاوت که ژدر اسمانی آن از سر مهربانی ما را سوار چرخ و فلک نکرده ! او دقیقا قصد آزارمان را دارد.