روزی بزرگی گفت: وقتی آدم اینقدر سقوط می کند،دیگر فقط می تواند صعود کند.

نمی دانم آیا به اندازه کافی سقوط کرده ام؟

/ 4 نظر / 4 بازدید
سحر

هیچ بارانی نمی بارد ؛ مگر صفا دهد؛ هیچ گلی جوانه نمی زند ؛ مگر هدیه شود هیچ خاطره ای زنده نمی ماند ؛ مگر شیرین باشد ؛ هیچ لبخندی نیست ؛ مگر شادی بیاورد پس : بگذار باران شوق بر زندگیت ببارد ؛ تا روحت را صفا دهد گلهای عشق در دلت جوانه زند ؛ تا آنها را به دیگران هدیه کنی خاطراتت قشنگ باشند ؛ تا همواره به یادشان بیاوری لبخند بر لبانت نقش بندد ؛ تا شادی را بیفشانی و بهاری بیاید تا بدانی ؛ باز هم فرصت بودن هست ××××××××××××××××××× سلام مهربون..عیدتون مبارک باشه....با اولین آپ سال 88 بعد از یکماه به روز شدم ...مقدمت را مانند همیشه بر دیده منت ارج می نهم....روزت قشنگ و دلفریت منتظرتم

سالومه

البته نمی خوام از صعود ناامیدت کنم ولی فکر می کنم منظور اون بزرگ از سقوط چیزی بسیار فراتر از وضعیت فعلی تو و من بوده. یک جور استیصال عمیق. اینکه بدونی بالاخره داری به آخر این سقوط دائم و پرت شدن بی انتها می رسی و هرلحظه ممکنه جوری به زمین برخورد کنی که دیگه بلندشدنی درکار نباشه و اونوقت از ته دل بخوای که یکی دستتو بگیره و بکشدت بالا...

آیلر

استیصال عمیق رو قبول دارم اما اینکه بخوای یکی دستتو بگیره نه. دست گرفته شدن ادامه سقوطه به نظر من. برداشت من اینه: وقتی به ته چاه می رسی دیگه برای حرکت فقط یک جهت وجود داره اونم حرکت به سمت بالاست.

سالومه

ها! رسیدیم به حرف من!‌ سیر سقوط بشر و جوامع بشری! انسان امروز همیشه نیاز به دستگیری شدن داره! ولی جدی به نظر من فقط یک موقع وجود داره که انسان نیازی به دستگیری نداره. یعنی یک جایگاه وجود داره و اون هم قطعاَ جایگاه انسانی نیست! گرفتی چی می گم؟