مطلب از این قرار است

چیزی فسرده است و نمی سوزد

امسال

در سینه

در تنم..

چیزی فسرده است و نمی سوزد

چیزی فسرده است و نمی سوزد

چیزی فسرده است و نمی سوزد

بالاخره یک روز تمام می شد!

/ 1 نظر / 4 بازدید