"ایشالا همیشه همینجا ...."

اینقدر این کلمات سنگین بود که ناخودآگاه بعد از چند بار تکرار زیر لبی نوشتمشون تا بعدا بتونم سر فرصت با دقت بیشتری بهش فکر کنم. چرا اینقدر با تاکید؟ احساس می­کنم توی سرش به جای مغز مقداری سنگ خارا ریخته (عمدا) که با هر وسیله­ و پتک و چکشی بکوبیش کوچکترین تغییر حالتی پیدا نمی­کنه و همیشه همون کلمات سابق رو با قدرت و تاکید و غیظ تکرار می­کنه.

" "ایشالا همیشه همینجا..." تا چشت درآد! "

/ 0 نظر / 5 بازدید