هنوز که هنوزه در فکر آن کلاغم...

چون شماره ات از روی گوشی ام پاک شده و هیچ کی هم در حال حاضر نداردش، مجبورم سنت هر ساله رو اینجا به جا بیارم که بدونی امکان نداره فراموش کنم:

"میلادت مبارک ای واحد آماری، ای قربانیِ کاهشِ نوزادمرگی"

/ 0 نظر / 17 بازدید