ای شب از رویای تو رنگین شده         سینه از عطر تو ام سنگین شده
ای به روی چشم من گسترده خویش          شادی ام بخشیده از اندوه بیش
همچو بارانی که شوید جسم خاک          هستی ام ز آلودگیها کرده پاک
ای تپش های تن سوزان من          آتشی در سایه مژگان من
ای مرا با شور شعر آمیخته          این همه آتش به شعرم ریخته
چون تب عشقم چنین افروختی          لاجرم شعرم به آتش سوختی
ای دو چشمانت چمن زاران من          داغ چشمت خورده بر چشمان من
بیش از اینت گر که در خود داشتم          هر کسی را تو نمی انگاشتم

/ 0 نظر / 4 بازدید