وقتی مرغابی­های وحشی در فصل مهاجرت از نقطه­ای می­گذرند، در سرزمین­هایی که زیر بال­هاشان گسترده است جزر و مدهایی عجیب برمی­انگیزند. مرغابی­های اهلی، چنانکه گویی به سوی گروه بزرگ مثلث شکل مرغان کشیده شده­اند، جهشی ناشیانه آغاز می­کنند. آوای وحش بقایای وحشی مرموزی را در آنها بیدار ساخته و مرغابیان روستا را لحظه­ای به پرندگان مهاجر بدل کرده است. اینک در این مغز کوچک سخت، که جولانگاه نقش­های حقیر برکه و کرم و مرغدانی بود، سرزمین­های گسترده قاره­ای، طعم بادهای پهنه دریا و نقشه اقیانوس­ها ظاهر شده است. برکه سالار نمی­دانست که مغزش گنجایش این همه عجایب را داشته است. لیکن اینک بال می­زند، و دانه و کرم را خوار می­دارد و می­خواهد مرغابی وحشی شود.

آنتوان دو سنت اگزوپری

 

پر پرواز ندام اما

دلی دارم و حسرت درناها

و به هنگامی که مرغان مهاجر

در دریاچه ماهتاب پارو می­کشند

خوشا رها کردن و رفتن

خوابی دیگر

به مردابی دیگر

خوشا ماندابی دیگر

به ساحلی دیگر

به دریایی دیگر

خوشا پر کشیدن

خوشا رهایی

خوشا اگر نه رها زیستن

مردن به رهایی..

احمد شاملو

/ 0 نظر / 5 بازدید