این روزها حسابی به کار تحقیق و تفحص مشغولم! آدم ها خیلی جالبن و متنوع. آدم هایی که توی پیاده رو از مقابلت رد می شن، آدم هایی که وقتی منتظر تاکسی واستادی از جلوت ویراژ می دن و فقط یه لحظه می تونی ببینیشون، آدم هایی که وقتی منتظر تاکسی واستادن یا دارن خوش خوشک راه می رن از جلوشون ویراژ می دی و فقط یه نظر می بینیشون، آدم های توی مترو، توی اتوبوس، آدم های توی مغازه، توی قطار....

هر دفعه هم با دید جدیدی بهشون نگاه می کنم. یه دفعه با این دید که به کدوم یکی از این آدم ها می خوره که آدم حسابی باشن، کدوم هاشون احتمالا تحصیل کرده ان، کدوم ها اهل مطالعه ان، کدوم ها اهل شعر و شازده کوچولو، با کدوم ها احتمالا می تونم دوست بشم. کدوم ها صاف و ساده ان و کدوم ها هفت خط و کدوم ها سعی می کنن ادای هفت خط ها رو دربیارن اما خیلی صاف و ساده ان. کدوم ها اصفهانی ان، کدوم ها اصفهانی نیستن!!!

یه بار به لباس پوشیدن و طرز آرایش و حرکاتشون دقت می کنم، یه بار به اینکه دو نفری که با هم دارن راه می رن چقدر به هم می خورن و خیلی چیزهای دیگه. در تعجبم که چطور تا حالا به این سرگرمی فرح بخش و البته آموزنده رو نیاورده بودم.

به طرز رفتار آدم ها با هم، طرز حرف زدنشون با هم، طرز جواب دادنشون به هم دیگه، طرز نگاه کردنشون و خیلی چیزهای دیگه...

چیزهایی که تو این چند وقته از این عابران خسته و گرمازده یاد گرفته ام می تونست پیش از این خیلی جاها کمکم کنه.

زندگی خیلی جالب و هیجان انگیزه فقط حیف که وقت برای دیدن و تجربه کردم کمه، خیلی کمه. من همه این آدم هایی که هر روز برای یک ثانیه باهاشون رو به رو می شم و بعد برای همیشه از کنارشون عبور می کنم رو از صمیم قلبم دوست دارم چون نهایتا همشون آدم های خیلی خوب و خوش قلبی هستن. به اینی که می گم مطمئنم. من حتی اونایی که حسابی کفری ام میکنن و رو اعصابم راه می رن رو دوست دارم و ته دلم بهشون لبخند می زنم حتی اگه در ظاهر بهشون اخم کردم و سرشون داد و هوار می کنم. این آدم های مختلف با قیافه ها و اخلاق و طرز فکرهای متفاوت دنیا رو جایی دوست داشتنی، هیجان انگیز، متنوع و چالش برانگیز می کنن و نمی ذارن که حوصله آدم سر بره. فقط حیف باز هم حیف که مجال بی رحمانه اندک است و دنیا سخت پرکشش.

 

شکوهی در جانم تنوره می کشد

گویی از پاک ترین هوای کوهستانی

لبالب

قدحی در کشیده ام.

در فرصت میان ستاره ها

شلنگ انداز

رقصی می کنم-

دیوانه

به تماشای من بیا!

/ 1 نظر / 4 بازدید
کلاغ دره های یوش

یعنی دیگه نمی خوای خودکشی کنی؟ خوب فکرهات رو بکن ها!!!