اینجا پشت این کامپیوتر که نشسته ام، آن طرف پنجره دارند یک ساختمان ده طبقه می سازند، یک مجتمع تجاری با یک عالم خرپا و داربست.

اینجا پشت این کامپیوتر که نشسته ام، هم زمان می توانم از پشت پنجره بی پرده جوانانی را ببینم که بی محابا و بی محافظ و بی کلاه روی یک لوله فلزی (داربست بی چوب) در آن اتفاع بالا تند تند راه می روند، خم می شوند، با هم حرف می زنند و چیز جا به جا می کنند. دستانم به لرزه افتاده؛ هر از گاهی سرم را از روی مونیتور بلند می کنم و سرکی می کشم تا مطمئن شوم حالشان خوب است و هنوز آن بالا هستند. هر بار یکی شان خم می شود یا دستش را از میله کنارش بر می دارد، نفسم را حبس می کنم و خدا را به تمام مقدساتش قسم می دهم. هی به خودم می گویم ول کن این همه وقت است اینها دارند کار می کنند هیچ کدام نیفتاده حالا می خواهد درست همین امروز که تو آمده ای اینجا و پشت این کامپیوتر نشسته ای بیفتند؟

خودم را خوب متقاعد کرده بودم تا اینکه دوباره چشمم به آقای جان لاک افتاد که روی صندلی چرخدارش نشسته بود و به این فکر می کرد که چطور شد از هشت طبقه افتاد و نمرد. دوباره فیلم را نگه داشته ام و از دور مراقبم. نمی دانم کار دیگری که از دستم بر نمی آید.

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
محمد

سلام ببخشيد، جان لاك كيه ديگه؟! بازيگر فيلمه يا كارگر ساختماني؟

آیلر

جان لاک یکی از شخصیت های سریال لاست است که از طبقه هشتم یک ساختمان می افتد و قطع نخاع می شود. دیدن این صحنه فیلم هم زمان شد با منظره بیرون پنجره. خیلی باید جای باکلاسی رفته باشم که اسم کارگر ساختمانی اش جان لاک باشه مگه نه؟!

سارا

ببخشید تو کارگراتون جیمز سایر ندارید؟