مرا فریاد کن

یک. سمینار دیروز در مورد این بود که یک عامل مهم در فروش فیلم هایی که قبل از اومدن روی پرده تبلیغات زیادی نکرده اند اینه که کسانی که می خوان این فیلم رو ببینند میرن دوست و آشناهاشون رو متقاعد می کنند که باهاشون برن سینما چون نمی خوان تنها باشند و اینطوری از صدقه سری اون یه نفر چند نفر دیگه هم می رن سینما و به این ترتیب فروش فیلم چند برابر می شه. یک صحنه استادی که داشت ارایه می کرد گفت آمار نشون می ده که تنها در 9 درصد موارد افراد تنها به سینما می رن. یکی از استادها با تعجب خیلی زیاد پرسید "این 9 درصد از کجا اومده؟ هیچ کس تنهایی نمی ره سینما!!!". بعد خطاب به جمع پرسید: "مگه کسی هم پیدا می شه که تنهایی بره سینما؟" سکوت سهمگینی برقرار شد. افراد به صورت رندوم سر تکون دادند. به شدت احساس غیرعادی بودن و بدبخت بودن بهم دست داد. باز هم سوالش رو تکرار کرد و ملت شروع کردند با هم پچ پچ کردند. آقایی که کنارم نشسته بود بهم نگاه کرد و من هم آروم بهش گفتم: "من بعضی وقت ها می رم!!" آروم گفت: "منم همینطور!!!" بعد یک دفعه ساشا که رو به روی ما نشسته بود در حالی که قرمز شده بود بلند گفت: "من بعضی از فیلم های sophisticatedای که می خوام ببینم رو چون هیچ کس حاضر نمی شه باهام بیاد، چند بار شده تنها برم!" و قرمزتر شد. پشت سرش آلونا گفت: "خب آره اگه یک فیلم اینطوری باشه منم می رم تنها." بعد السیو که ارایه دهنده بود و تا اینجا حرفی نزده بود گفت: "راستش منم زیاد تنهایی می رم ولی همه مسخره ام می کنند که چقدر دیگه تو نِردی!!" بعد همه کم کم اعتراف کردند.

***

دو. چند ماه پیش در یک گروه 5 نفره از 4 تا ملیت مختلف رفته بودیم کوه. توی سربالایی که داشتیم جان می دادیم هر کس شروع کرده بود از سیستم تربیت بدنی مدرسه شون و کلا کشورشون می گفت که چه ورزش هایی داشتند و امتحان هاشون چطوری بوده و زنگ ورزش رو چقدر جدی می گرفتند و از این حرف ها. تقریبا یک فضای رقابتی هم بود که کجا قضیه جدی تر و سخت تر بوده. بعد یک جا که داشتیم می گفتیم تو امتحان چه چیزهایی رو تست می کردند، من با شرمندگی تمام گفتم که تقریبا همیشه نفر آخر کلاس بودم توی دوی سرعت و بارفیکس و این چیزها. بعد الساندرو با خجالت گفت: راستش منم همینطور!! بعد الگا و بعد هم پیتر اعتراف کردند. نهایتا فهمیدیم غیر از میکلا که نسبتا بد نبوده، بقیه مون دقیقا نفر آخر بودیم!

***

سه. من درد مشترکم، مرا فریاد کن! 

/ 0 نظر / 16 بازدید