در دوره باستان، اشراف چین کفش های گرد پای بچه هایشان می کردند. به این ترتیب همینطور که بچه بزرگ می شد پایش هم به صورت گرد رشد می کرد و در نتیجه وقتی بزرگ می شد دیگر نمی توانست راه برود. بعد روی یک ویلچر مانندی می نشست و خدمتکارش او را جابجا می کرد. در واقع پای گرد و فلج بودن یک جورهایی کلاس محسوب می شد. یعنی ما برای حرکت کردن احتیاجی به پا نداریم و هستند کسانی که زحمتش را برایمان می کشند. به این ترتیب آنها خودشان را از عالم زیبای راه رفتن و دویدن محروم می کردند چون فکر می کردند حرکت روی دو پا دون شان آنهاست.

من فکر می کنم قضیه آشپزی نکردن بعضی آقایان (و بعضی خانم ها) هم مشابه همین راه نرفتن اشراف چین است!

/ 1 نظر / 4 بازدید
سارا

من حالا یک جایی خونده بودم که با این بستن پاهاشون کلی هم در طول زندگیشون درد داشتن همش و یه بوی خیلی خیلی بدی هم داشته پاهاشون :)