من آن موجم که آسايش ندارم

به آساني سر سازش ندارم

هميشه در گريز و در گذارم

نمي­مانم به يک جا، بي­قرارم

 

سهميه روزانه دو بار، آواز داريوش. صبح­ها قبل از طلوع آفتاب، وقتي دارم روي برف­هاي يخ­زده و شاخه­هاي لخت درخت­ها قدم مي­زنم و همه جا خاکستريه و پرنده پر نمي­زنه. غروب­ها وقتي توي سرويس لم دادم و از پنجره آدم­هاي خسته و يخ­زده رو تماشا مي­کنم که در حالي که از سرما تو خودشون فرو رفته­ان (و من عاشق اين صحنه­هام)، با عجله مي­رن که خودشونو به سرپناهي برسونن.

 

سفر يعني من و گستاخي من

هميشه رفتن و هرگز نماندن

هزاران ساحل و ناديده ديدن

به پرسش­هاي بي­پاسخ رسيدن

 

سهميه روزانه دو بار شنيدن اين آواز روح گشاي داريوش. روزانه دو بار پرواز به آينده و پر کشيدن روي خاطرات گذشته. حسي نوستالژيک و کم­کم، کم­کمک پر شدن، بعد لبريز شدن، گاهي هم منفجر شدن.... احساس زندگي، احساس هنوز هم وقت هست، احساس هنوز اولشه، احساس از اين بهتر نمي­شه، احساس از اين بهتر اصلا نمي­شه...

 

من از تبار دريا

از نسل چشمه­سارم

رهاتر از رهايي

حصار بي­حصارم

ساحل حصار من نيست

پايان کار من نيست

همدرد و يار من نيست

کسي که يار من نيست

در انتظار من نيست

 

زنده­ام. عاشق اين سفر دل­انگيز زندگي­ام و همه اشک­ها و لبخندهاي ناگزيرش. آغوشم رو باز مي­کنم به روي همه چيز، همه اونچه اين زندگي مي­خواد بهم بده يا نده يا قراره به زور ازش بستونم. راه درازيه نازنين، آماده باش...

 

صداي زنده بودن در خروشم

به ساحل چون مي­آيم خموشم

به هنگامي که دنيا فکر ما نيست

براي مرگ هم در خانه جا نيست

اگر خاموش بنشينم روا نيست

دل از دريا بريدن کار ما نيست

 

روزي دو بار باز مي­شم، يادم مياد کي­ بودم، کجام، کجا قرار بود برم، کجا قراره برم. روزي دو بار اين دم مسيحايي مياد و براي لحظه­اي بر آيلري که روزگار به سمت روزمرگي هلش مي­ده، مي­گذره، زنده­اش مي­کنه، تازه­اش مي­کنه، يه لبخند جدي معني­دار مي­زنه و مي­ره. چشم­هاي نيمه بسته­ام باز مي­شه، نفس­هاي عميق مي­کشم، به لبخند قشنگش متقابلا جواب مي­دم، به قلقلک بغض تو گلوم که پر از حسي عميق و قديميه هم جوابکي مي­دم و آماده مي­شم...

 

من از تبار دريا

از نسل چشمه­سارم

رهاتر از رهايي

حصار بي­حصارم

ساحل حصار من نيست

پايان کار من نيست

...

/ 4 نظر / 5 بازدید
مامان

تو از نسل افتاب نه از نسل امواج خروشانی تو مثل باد نه مثل نسيم لطيف صبحگاهی تو نه در بند که رهاتر از مرغان دريايی تو نه از دريا که از شبنم های پاک فرو افتاده برگلبرگ ياسی خلاصه تو عزيز منی مثل اينکه نوشته های قشنگت منو هم شاعر کرد

مامان

سمیرا

خیلی قشنگ بود، خیلی نزدیک بود، مثل نور آفتاب که هر کس حداقل برای یک بار هم شده بهش نزدیک بوده.

خیلی قشنگ بود