سرش را پایین انداخته بود و یواشکی لبخند می زد. یعنی سعی می کرد جدی باشد اما نمی شد. در واقع خجالت می کشید و از طرفی ذوق زده هم بود. خواهر بزرگترش کنارش نشسته بود و توضیح می داد. همگی با دهن باز نگاه می کردیم. می خواست زن کسی بشود که هم معتاد بود، هم کریستال فروش (مثل من اشتباه نکنید، مراد این کریستال نیست، آن کریستال است)، هم بداخلاق و ترسناک و هم اینکه خونشان به هم نمی خورد. دلیلش هم این بود که پسر خیلی او را می خواست و مادرش گفته بود که اگر به او جواب رد بدهی نفرینت می کند. از طرفی روستا خیلی کوچک است و اسمش سر زبان ها افتاده. با هیجان و شور تمام برایش توضیح دادم که هیچ نفرینی بالاتر از زن آدم معتاد شدن نیست. که اینطور می شود و آنطور می شود، که آخرش با پنج تا بچه ناقص و یک شوهر معتاد  درب و داغون  محکوم به اعدام ببین می خواهی چکار کنی. که تو هنوز ٢٣ سالت است آخه چرا؟؟؟ قرار بود برادر پسر بیاید برای آزمایش خون که معلوم نشود معتاد است. این را خودشان می دانستند. حلقه زرد توی انگشتش بود. نگاه های شاد و جوانش به همه طرف می چرخید.  پسر را دوست داشت، معلوم بود و دیگر به هیچ چیز فکر نمی کرد، به هیچ چیز.

شاهزاده خانم منتظر جوان خوش قامت رویایی عاشق پیشه است. جوان خوش قامت رویایی عاشق پیشه می آید. شاهزاده خانم را سوار اسب سپید زیبایش می کند و او را به کنیزی می برد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سارا

چقدر این پاراگراف آخرش رو دوست داشتم

ندا

[تعجب]