این روند دیگه تکراری و کاهنده شده. شب تا صبح در تلاش برای نفس کشیدن بیدار موندن و بعد سردرد گرفتن و بعد دم صبح حرص خوردن که حالا با این وضعیت چطور برم سر کار. بعد یاد اون دکتری می افتم که ده سال پیش هر چی سعی کردم متقاعدش کنم که این دماغ من اگر هم نشکسته باشه یک چیزیش شده با اون لبخند تمسخرآمیزش گفت شما دخترها اینقدر توی آینه به خودتون نگاه می کنین که آخرش یه عیبی پیدا کنین و بعد هم هرهر خندید. تا بعد از ده سال معلوم بشه که واقعا شکسته بوده و همین طوری جوش خورده.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سارا

چی شد خب؟ کی عملش می کنی؟