خدا را ز میخانه گر آگهی

به مخمور بیچاره بنما رهی

که از کثرت خلق تنگ آمدم

به هر سو شدم سر به سنگ آمدم

بیا ساقیا می به گردش درآر

که دلگیرم از گردش روزگار

می­ای ده که چون ریزی­اش در سبو

برآرد سبو از دل آواز او

می­ای کو مرا وارهاند ز من

از این و از آن و ز ما و ز من

از آن می که چون شیشه بر لب زند

لب شیشه تبخاله از تب زند

/ 4 نظر / 4 بازدید
کوهستان سرد

آیلر جان تا دماوند هست زندگی باید کرد شاداب و سر حال اینقدر شعر از مخمور بیچاره ننویس ورزشکار و شاداب و پر تحرک باش. کوهنورد باید زیست. [نیشخند]

لیلا

مغنی ملولم دو تایی بزن/ به یکتایی او که تایی بزن/ بزن چنگ در پرده ی ارغنون/ رهایم کن از چنگ دنیای دون...

کلاغ دره های یوش

که در آتش است این دل روشنم هی جوونی!!! یاد وروشت افتادم و جاده های خوش رنگ شمال و هوای بکر و دلهای شاد و حس خوب و ارزویی که یعنی می شه دوباره تکرار بشه