در جهان مردی هست که روز از آلام وصف ناپذیر رنج می برد و شب نمی تواند چشم بر هم گذارد؛ در دلش خلا هولناکی هست که کامجویی نتوانسته است آن را پرکند؛ در سرش همه قوای دماغی در جوشش اند؛ در بحبوحه لذت ها، در جمع دوستان طرب، ناگهان حس می کند که تنهایی با بال های سیاه بر قلبش سایه افکنده است؛ در جهان مردی هست که به هیچ چیز امید ندارد و از هیچ چیز نمی هراسد، از زندگی متنفر است و نمی تواند آن را ترک کند: این مرد کسی است که به خدا ایمان ندارد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
کلاغ دره های یوش

من دلم میخواد در مورد این موضوع باهات صحبت کنم ف‌یادت می مونه دفعه دیگه که هم رو دیدم در موردش صحبت کنیم