خدایا به ما قدرتی عطا کن که وقتی آن آقای محترم جمعه شب ها منزل ما را به صدای زیبای خود مزین می کند، کارمان به جایی نکشد که با آمبولانس بیایند دم در دست و پایمان را ببندند و ببرند. خدایا ما می دانیم که صدا و سیمای عزیز ما فقط برای رضای تو و آموزش سعه صدر به هم وطنان مومن و خداجویش می خواهد که ما تمرین کنیم سخنان ایشان را بی طرفانه بشنویم و به عنوان چیزی که ممکن است جایی در یک سیاره غیرمسکونی در کهکشانی ناشناخته و دور، چرند و مزخرف محسوب نشود، گوش کنیم بدون اینکه حتی ناخن هایمان را بجویم.

ای خدای بزرگ ما می دانیم که هر کدام از بنده های تو که بتواند از این آزمایش بزرگ الهی سربلند بیرون بیاید حتما خواهد توانست از هر آزمایش بزرگ دیگری هم سربلند بیرون بیاید و ما از آنجایی که سربلندی و بهشت و سایر چیزهای خوبی که نام می برند و ما دقیقا نمی دانیم چیست و فقط می دانیم چیز خوبیست چون آنها نام برده اند، را خیلی دوست داریم، از تو می خواهیم که به ما کمک کنی سربلند شویم و باعث افتخار جامعه مان بشویم.

خدایا خواهش می کنم.

ارادتمند

یک بنده مستاصل

پی نوشت: خوانندگان عزیز و محترم، تو رو خدا اینجا اسمشو نبرید.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید