پرده اول:

مشهد، تابستان 79، مهمانی منزل یکی از اقوام

گرم صحبت با دختری بودم که کنارم نشسته بود و به نظر چند سالی کوچک­تر از خودم می­رسید. صحبت مدرسه شد که گفت من می­دونم شما راهنمایی کجا می­رفتین. با تعجب پرسیدم از کجا می­دونی؟ جواب داد مامانم معلمتون بوده! گفتم: مامانت؟ و به سمتی که دستش رو دراز کرده بود نگاه کردم. یک خانم میان­سال رو به رو کمی مایل به چپ نشسته بود و داشت چهار چشمی ما رو نگاه می­کرد. آب دهنمو قورت دادم و همونطور که با سر سلام می­کردم پرسیدم معلم چی؟ گفت معلم عربی سوم راهنمایی. بلند شدم رفتم جلو سلام علیک کردم و گفتم ولی فکر می­کنم اشتباه شده شما معلم من نبودین. گفت چرا مگه مدرسه فلان، کلاس سوم ب نبودی؟ گفتم بله اما... گفت میز سوم سمت چپ نمی­نشستی؟ با تعجب گفتم: شما از کجا می­دونین؟ گفت: خب من معلم عربی­تون بودم. جواب دادم: نه معلم عربی سوم راهنمایی ما خانم الف بود. گفت: نه خانم الف معلم عربی دوم راهنمایی شما بود، من معلم سوم راهنمایی­تون بودم. جواب دادم: نه من مطمئنم که خانم الف بود. با تاسف و غم عجیبی گفت: همون موقع هم هر چی سر کلاس می­گفتم، می­گفتی اما خانم الف پارسال به ما یه جور دیگه گفته!

 

پرده دوم:

مشهد، چند سال پیش، بانک ملی

با مامان رفته بودیم بانک که معلم عربی اول راهنمایی­ام رو دیدم که مادر یکی از دوستانم به نام شقایق هم بود. خوشحال و خندان با مامان رفتیم جلو و کلی احوال­پرسی و کجایی و چه کار می­کنی و از این حرف­ها. آخرش موقع خداحافظی گفتم به شقایق جان سلام برسونید. یک دفعه خنده از روی لب­هاش محو شد و گفت دخترم فکر می­کنم اشتباه گرفتی و به سرعت رفت. با تعجب برگشتم به سمت مامان که داشت می­گفت یعنی تو نشناختی؟ خانم اکبرزاده معلم ریاضی اول دبیرستانت بود.

 

پرده سوم:

تهران، یک ماه پیش، سوار تاکسی

داشتم می­رفتم راه­آهن، دیرم شده بود. راننده بهم گفت یک خانم دیگه هم همین نزدیکی­ها هست که می­خواد بره راه­آهن و ماشین نداریم. اونم سوار کنم؟ گفتم سوار کن. کمی بعد ماشین در مقابل یک چهره بسیار آشنای بسیار قدیمی نگه داشت که به محض اینکه منو دید با تمام وجودش ذوق کرد و با تمام صورتش لبخند زد. با دستپاچگی متقابلا لبخند زدم و شروع کردم به سرعت محاسبه کردن. راننده پیاده شد که چمدون­هاش رو بذاره توی صندوق عقب. چند ثانیه بیشتر وقت نداشتم که جلوی یک سوتی خیلی بزرگ رو بگیرم. فقط همین­قدر تونستم تخمین بزنم که این آدم مال قبل از اواخر سال 81 است چون من اون موقع با آدمی آشنا شده بودم که همیشه فکر می­کردم شبیه یکی هست و تا آخرش هم نفهمیدم شبیه کی. مطمئن بودم که این همون قیافه اوریجیناله، اما کیه یا حداقل مال کی و کجاست؟؟ در این لحظه به صورت گنگ و مبهم شنیدم در جواب داننده که پرسید چرا اینقدر خوشحال شدین؟ گفت هم­مدرسه­ای بودیم. این آخرین حدسی بود که ممکن بود بزنم. سعی کردم اعتماد به نفس از دست رفته رو دوباره پیدا کنم. سوار شد، خیلی گرم و صمیمی برخورد کردیم و با اولین جملاتش فهمیدم که دبیرستان ما بوده. تمام راه به مبادله آمار بچه­ها گذشت و تعجب کردم که با اینکه هیچ وقت با ما هم­کلاسی نبود همه بچه­ها رو دقیقا یادش بود. بعد از نیم ساعت حرف زدن، وقتی رسیدیم شماره­هامونو به هم دادیم. اما نمی­دونستم به چه اسمی ذخیره­اش کنم. دلم رو زدم به دریا و پرسیدم اسمتو یادم رفته.

 

پرده چهارم:

همین روزها، دنیای مجازی

دوباره در آستانه یک آبروریزی قرار دارم. اسمش رو بهم گفته و پرسیده یادمه کی بود؟ قیافه­اش عینا جلوی چشمم اومد ولی نمی­دونم کدوم مدرسه؟ کلاس چندم؟ اصلا آیا متعلق به دوران مدرسه؟ باید یک راهی باشه...

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
سالومه

می فهممت بدجووووووور! راهش البته با داشتن اسم طرف زیاد سخت نیستّ! عزیزم اورکات و فیس بوک و 360 و این ماجراها برای همین روزاست دیگه! ماجرای من و آقای همکلاسی که یادت هست؟!

مریم

ِایلر جون من از امروز هر هفته یک عکس با اسمم برات میفرستم تا من را یادت بمونه! حالا کی‌ رو دیدی تو تاکسی؟ آخه این خانم اکبرزاده که قیافش تابلو بود!!

آيلر

مریم جون من تو رو هزار سال هم نبینم مطمئن باش هر موقع این آیکون یاهو رو ببینم ([نیشخند]) تو برام تداعی می شی. اون بنده خدا هم سیما ص بود. خب سیما هم قیافه اش تابلو بود دیگه. سالومه جان مشکل از همون فیس بوک آب می خوره. بعد هم بعد از این همه سخنرانی از کمبود حافظه تو تازه می پرسی ماجرای تو و آقای همکلاسی که یادم هست؟!!!!