دیشب آخرین صفحات جلد سوم خانواده تیبو رو خوندم و خوابیدم. عجیب بود تمام شب یه خواب طولانی دیدم که اون صحنه سخنرانی عینا توش گنجونده شده بود ولی علیرضا جای ژاک بود. آخرش هم یه طور دیگه تموم شد، یه طور خیلی بد. از وقتی بیدار شدم صحنه­هایی که دیده بودم مرتب دارن توی ذهنم مرور می­شن. حالا بعد 6 ماه احساس نزدیکی عجیبی به شخصیت های کتاب می کنم. ژاک و آنتوان جدی جدی توی زندگی من جایی پیدا کردن، انگار واقعا می شناسمشون...

/ 0 نظر / 5 بازدید