وقتی می خوای یه پاتو  بلند کنی، پای دیگه عمیق تر فرو می ره.

نشان تو، گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا، ره تو می پویم، بگو کجایی؟

/ 7 نظر / 4 بازدید
سارا-ستاره-دیبا-شراره

سلام دوست گرامی آیا به مهربانی ایمان داری ما نیز میخواهیم ایمان بیاوریم به آغاز فصل داغ و گرم در آغوش کشیم مهربانی را برای خود و اندوزیم برای دوستان...

سال و مه

راستی من نفهمیدم سر و ته جمله این کامنت سارا-ستاره-... کجاست!

آیلر

چی تورنتو؟ تو برای وبلاگ من کامنت گذاشتی ها!

سال و مه

اونی که نشانشو گه از زمین گاهی از اسمان جویی و ببین چه بی پروا ره او می پویی و می پرسی کجائه! همون! همون که اول اسمش ل داره و خیلی شبیه منه و ...! بازم بگم؟!

آیلر

لیلی بنده خدا اگه بفهمه که من نشانشو گه از زمین گاهی از آسمان جویم و ببین چه بی پروا ره او می پویم حتما خیلی خوشحال می شه. حالا چون خیلی شبیه توئه فکر می کنی من نشانشو گه از زمین گاهی از آسمان جویم ببین چه بی پروا ره او می پویم یا دلیل دیگه ای داره؟ باز خوبه اینجا رو نمی خونه! دلم براش تنگ شد.

سال و مه

نه عزیز! دلیل اینکه فکر می کنم نشانشو گه از زمین گاهی از آسمان جویی و ببین چه بی پروا ره او می پویی اینه که می بینم عمیقاً دچار رفتن شدی! دچار یعنی عاشق! حالا نه خیلی لیلی، که نشان تورنتو رو هم گه از زمین گاهی از آسمان جویی و ببین چه بی پروا ره او می پویی!