آیلر
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ آیلر
آرشیو وبلاگ
      درناها () » هزار نفرین باد، به دست های پلیدی، که سنگ تفرقه افکند در میانه ما :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٥
» آقای ضیا 2 :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳٩٥
» می خوانمت، خط به خط، مو به مو* :: جمعه ۱ امرداد ۱۳٩٥
» برای زنِ همسایه :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٥
» We stand in unity :: جمعه ۱٤ خرداد ۱۳٩٥
» چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» Cold :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳٩٤
» آمنه :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳٩٤
» Procrastination چگونه اتفاق می افتد؟ :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
» سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤ :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٤
» روز صد و هشتاد و نهم :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤
» تولد دوباره :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤
» روز صدم... :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دنیای کوچیک کوچیک کوچولو ٣ - شورش دراومده :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» بازیافت رویاها :: دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳
» از لس آنجلس، روز پنجم :: پنجشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۳
» از مهاجرهای واقعی :: شنبه ۱۳ دی ۱۳٩۳
» پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» از ماست که بر ماست :: شنبه ۳ آبان ۱۳٩۳
» یه دلم می گه نرم نرم... :: پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳
» سنگینی غیر قابل تحمل هستی :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
» از تهران :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» واحد آماری گزارش می دهد.. :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳
» از این روزها :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» دنیای کوچیک کوچیک کوچولو :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ضمنا عید شما هم مبارک! :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» هنوز که هنوزه در فکر آن کلاغم... :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
» دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
» محاق :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» Daydreaming :: جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢
» مرا سفر به کجا می برد؟ :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» پنداری رویایی بود آن همه* :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢
» شراب را بدهید، شتاب باید کرد... :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢
» ... :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» خیال حوصله بحر می پزد هیهات، چه هاست در سر این قطره محال اندیش* :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» اینجا میلان، من حال ندارم* :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» رسید مژده.. :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» I set fire to the rain... :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» 14 خرداد :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» Hope is a dangerous thing. Hope can drive a man insane* :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» پاتی :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» کبرا :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» امشب دمشق... :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» تابستان اینجاست، نازی جان کجایی؟ :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» حکابت ما و کافه ماکیاتو :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٢
» بلی! :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» تعطیلات رومی :: دوشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٢
» مبارک شمایید :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» ملول 2 :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» بمیریم، کریستف، تا از نو زاده شویم! :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» نوستالژیا :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» برای کلاغ سیاهی که غار غار خشک گلویش هنوز در دره های یوش طنین انداز است :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
» در حرکت دوار :: شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» نفس کشیدن سخته :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» یا مقلب القلوب و الابصار... :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» بار دیگر شهری که... :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۱
» انسان زاده شدن :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» She said: Who knows? Life is so long :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» ملول :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱ :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» شبانه پاییزانه :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» من سردم است و از مقاله های جامعه شناسی بیزارم :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» پاییزانۀ شبانه/صبحانه :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» mere utilitarian view to friendship :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» آیات بالزاکی :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» سال ها :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: جمعه ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» No, no more, damn you! :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» no nostalgia any more... :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» hello darkness :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هرگه که بنفشه جامه در رنگ زند، در دامن گل باد صبا چنگ زند، هشیار کسی بود که... :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» روزها :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» اگر از حال ما پرسیده باشید... :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مرثیه :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» زهره :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
» یه آسمون آبی، سقف اتاق منه... :: دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
» To not to look at the sky :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٠
» دریغ :: سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠
» هنوز.. :: شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠
» باران معشوقه من است :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠
» دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» وداع :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» ... :: چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠
» برویم ای یار، ای یگانه من* :: جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» سوزن ها و ناخن ها :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» چه تلخه :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» خبر بد :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» مسخ :: دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠
» جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
» یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩
» جهت تلطیف فضا :: یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
» من، درد در رگان ام، حسرت در استخوان ام، چیزی شبیه آتش در جان ام :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» مصر :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» زمستانه 2 :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» کتابت :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» مرام کشی! :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩
» زمستانه 1 :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» تلخ وار :: شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
» صدای پای فاجعه :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» پاییزانه 3 :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
» نون و پنیر و ... :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» بار دیگر شهری که دوست می داشتم 1 :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩
» فرهنگ سازی :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» پاییزانه 2 :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» پاییزانه :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
» جمهوری اسلامی هاوایی :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
» جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩ :: جمعه ٢ مهر ۱۳۸٩
» آه کاش هنوز به بی خبری... :: سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩
» آداجیو :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» هر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش :: چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» یک ماجرا در انتظار شماست :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» چه کسی خنده های تو ربوده؟ :: یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩
» رویاهای فراموش شده :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸ :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
» شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» حکایت آن توپی که جلوی پای هر کس می افتاد یک لگد می خورد... :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸۸
» جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٧ آذر ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» عالی :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸ :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» مثل آب برای طبل بزرگ زیر پای چپ :: شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸
» دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
» شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» ... :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸
» همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق می افتد :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸ :: شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧ :: جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
» جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧ :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» ت :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
» جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧ :: جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
» شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
» ... :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧ :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» بیست عامل عقب ماندگی ایرانیان (دیدگاه ضعف فرهنگی) :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
» جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦ :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
مطالب اخیر ضمیمه پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٥ هزار نفرین باد، به دست های پلیدی، که سنگ تفرقه افکند در میانه ما آقای ضیا 2 اثر پروانه ای ... می خوانمت، خط به خط، مو به مو* برای زنِ همسایه We stand in unity آقای ضیا Cold
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من قوزک پای چپ یک زرافه ایده آلیست که در یک عصر پاییزی سیگارش تمام شده می خارد Things you can't tell just by looking at her به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ... زنی تنها در آستانه فصلی سرد لابیرنت (از پشت یک سوم) وقایع روزانه یک دانشمند برای روزهایی که می آیند گیلاس خانومی هستم Whispers of a Lunatic تنبل خونه شاه عباسی شمال از شمال غربی باران در دهان نیمه باز یک سرخپوست خوب Ab or tion in Public گاهنامه زندگی من روز چهل و سه طلوع یک ایرانی در آمریکا مثلثات و اشراق ها قدم زدن روی ابرها یک مهندس خسته روزنگار خانم شین زندگی دوگانه اینانا نسخه قابل انتشار زرافه خوش لباس سر هرمس مارانا دوستدار سقراط ویولن زن روی بام کج نشسته ای روزهای مادرانه تنهایی پرهیاهو November 25 برای سایه ام مداد هاش-ب معرفی کتاب شهری از آب سه روز پیش once again در قند قزل آلا توکای مقدس هفت سنگ آقای چاغر لیلای لیلی یک پزشک در گلستانه راه میان بر دیر تش باد قیلوله اش آ مثل کلمه بهناز میم نفس گیر spotlight نیم دایره عابر پیاده خانوم حنا صبح شو غربتستان شراگیم baloot سوماپا ابر آبی نگارش چمدانک مای من وبلاگوار لی لی Critic Nei C تهرانر پنجره یخ نه نیکات لیشام دو من کوچ ... الیزه رامان نشانه حباب گاهک آدومید روزبه Khers چایفون من تا ما پیاده رو تس آپه نابهنگام بوی کاج شادی میم الف خوابگرد زرنوشت چپ کوک خودمونی فرانسوی لنگ دراز pixdaus گاو خونی ناسروده نیم کاسه من یک زنم کافه کافکا Minshawi سحرخوانی بدون عنوان چهارشنبه نون و نارنج گوریل فهیم ساز نو آواز نو دختر مریخی باشگاه کتاب ادامه دارد... نقطه سر خط غروب بنفش شب تا صبح شازده ارشک راز سر به مهر ماه هفت شب نقد فیلم ایرانی نیلوفر و بودنش میرزا پیکوفسکی آدامس دود شده زن روزهای ابری آخرین جرعه جام من، قهوه و تنهایی وقتی همه خوابند بارون درخت نشین یک لیوان چای داغ گم شده در بزرگراه یادداشت های نوید آدم های خوب شهر براي خاطر كتاب ها روشنایی های شهر درباره ی کتاب و هنر فلسفه در اتاق خواب خزعبلاتی به رنگ انار پری وار در قالب آدمی چند خط برای خواندن تاملاتی زیر دوش حمام لولوی پشت شیشه ها بایرامعلی تقدیم می کند دل نوشته های یک مریم ری را صدا می آید امشب اینجا آرامگاه یک کولی است Daily of Mr Zip & Mrs ZigZag لااقل به گل ها بگویید چرا چیده می شوند سرگردان و چشم تنگ کرده در دریای مه که خب بعدش چه؟ پرتال زیگور طراح قالب